Japansk Trädgård

 

 

I området mellan butiken Romantica och Runnabäcken ska det göras om. Där det nu mest är vass, sly och buskage kommer stenar, blommor och rinnande vatten dominera. Företagare, kommunen och en nybildad förening går samman för att bygga en japansk trädgård i centrala Kungsör.

 

Initiativet till det östländska tillskottet kommer från Noel Oraha, ägare till handelsträdgård Romantica sedan tre år tillbaka. Nu bildas en trädgårdsförening i Kungsör. Medlemmarna ska hjälpas åt att sköta parken.

 – Vi är i full gång med planeringen och har redan registrerat en förening som fått namnet Kungsörs trädgårdssällskap och ett organisationsnummer samt gjort skisser på hur parken kan se ut.

 Parken kommer att förändra landskapet mer än till växtligheten.

– Jag vill att det ska bli en lugn och fridfull plats där man kommer nära naturen, säger Noel.

 – Porlande vatten och stenar är viktiga delar i en japansk trädgård – de fyra elementen står i fokus, fortsätter han.

 Tanken är att det ska gå promenadslingor runt och genom den 3500 kvadratmeter stora parken, på så sätt kommer den bindas samman med promenaden längs Runnabäcken. Mitt på området finns redan nu en gammal damm på nästan 700 kvadratmeter som Noel vill fräscha upp.

– Den användes som fiskdamm på 50-talet, men har vuxit igen nu. Jag hoppas kunna fixa i ordning den och sätta ut karp där så småningom.

 Visionen skiljer sig drastiskt från dagsläget. Sly och vass kommer bytas ut mot japanska växter och blommor från fjärran öster. Men också den svenska naturen står i fokus.

 – Vi har inte resurser nog att göra en japansk trädgård fullt ut, istället kommer vi blanda japanska och svenska inslag.

 Varför blev det just en japansk touch?

– Vi ville göra något med den här marken och sticka ut mer än att göra en vanlig park, så då kom vi att tänka på en japansk trädgård.

 Noel vill att trädgården ska fungera både som en avkopplande oas och som ett lärorum. Där ska till exempel gå att läsa om Sveriges vanligaste insekter.

 – Jag vill att folk ska förstå hur viktigt det är att vi har insekter här, samt grön miljö förklarar han och berättar vidare om hur han tänkt sätta upp skyltar med information om ett flertal olika arter.

 Det är den nystartade föreningen som arrenderar marken och placerar ut de växter och andra föremål som företag skänker.

– Vi vill att så mycket som möjligt ska komma från lokala företag, menar Noel.

Kommunchefen Per Bäckström står bakom satsningen.

– Vi ska röja upp marken, vilket vi ändå hade behövt göra. Sedan får vi se på vilket sätt de kommer använda marken, om de hyr den eller om vi upprättar ett arrendeavtal. Jag tycker det här är ett bra exempel på hur ett enskilt företag kan göra något som gynnar allmänheten, det är en win-win situation, säger han.